Get Adobe Flash player


  • Neptun klubben alle aktiviteter skal betales til  Konto : 73320502885 merket den enkelte aktivitet og medlemmets navn.
  • Pensjonistklubben alle aktiviteter skal betales til Konto : 15032621683 merket den enkelte aktivitet og medlemmets navn.
  • Organisasjonsnr 996 041 859  NEPTUN SYDVEST

 


  Copyright © 2016