Kopier inn teksten under inn i en email

Navn medlem:

Navn på ledsager:

Email:

Plattform:

Addrese:

Mobiltlf:

Jeg velger tur til Austhwitz / Birkenbau: sett kryss her hvis du vil ha denne turen.

Jeg velger tur til Saltgruvene Wieliczka: sett kryss her hvis du vil ha denne turen.

E:mailen sendes til per.schaal@lyse.net