Meny
Neptun Sydvest er en velferdsklubb for Equinor sokkel-ansatte bosatt på sydvestlandet.

Styre i Equinor Neptun Sydvest Senior

Magne Østebø
Leder

Tlf 40309131

Per Husebø
Nestleder

Tlf 48070620

Arne Hopland
Styremedlem

Tlf 91318295

Leiv Aske
Styremedlem

Tlf 92620325

Equinor Neptun Sydvest Senior

Nye medlemer av seniorgruppa

Gamle medlemmer fra Neptun Sydvest som går over i pensjonistenens rekker som vil være medlem  ta kontakt med oss: magne1947@gmail.comEller man betaler inn kontingent inn slik som beskrevet over. Det går ikke automatisk. Men dere må sende inn info slik at vi kan oppdatere våre lister. Meldingen må innholde: Navn, adresse, mobilnr, og e-postadresse.
Send email til Magne

Innbetaling av turer og aktiviteter for Equinor Neptun Sydvest Senior

Senior klubben alle  aktiviteer skal betales til Konto 15032621683 merket med den enkelte aktivitet og medlemmets navn.

Arkiv over gamle sider.